Häiriöt

Hotellivieraat eivät saa aiheuttaa häiriötä toisille hotellivieraille tai hotellin läheisyydessä asuville. Häiriötilanteissa asiakas voi hälyttää vartijan soittamalla päivystysnumeroon tai ottamalla kerroskohtaisella hälytyspuhelimella yhteyden vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen.

Häiritsevästi käyttäytyvät vieraat voidaan poistaa hotellista, jolloin heillä ei ole oikeutta maksunpalautukseen tai korvauksiin. Hälytyskulut veloitetaan häiriön aiheuttajalta tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilöltä.

Aiheettomista tai pilailumielessä tehdyistä, toimenpiteisiin tai hälytyskäyntiin johtaneista hälytyksistä aiheutuneet kulut veloitetaan ilmoituksen tehneeltä asiakkaalta tai varauksen yhteyshenkilöltä.